Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych

Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach w celu utworzenia centrum kulturalno-edukacyjnego integrującego społeczność sołectwa”. Data publikacji: 1.06.2012 r. Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2012 r. do godziny 10:00.

Zapytanie ofertowe: Dostawa stołu bilardowego z osprzętem sportowym

Zapytanie ofertowe: Dostawa stołu bilardowego z osprzętem sportowym w ramach realizacji zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach w celu utworzenia centrum kulturalno-edukacyjnego integrującego społeczność sołectwa”. Data publikacji: 1.06.2012 r. Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2012 r. do godziny 10:00.

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach

Siewierz: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach w celu utworzenia centrum kulturalno-edukacyjnego integrującego społeczność sołectwa. Numer ogłoszenia: 35901 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Strony