Żelisławice - Sport - LKS Ostoja

Klub  został zarejestrowany w 1962 pod nazwą LZS Ostoja Żelisławice.
Założycielami klubu byli: Machura Mieczysław, Świeboda Ireneusz, Małota Roman, Machura Stanisław z Leśniaków.

Pierwszym Prezesem klubu został Machura Mieczysław (1962 - 1969)
W tym czsie działały nastepujące sekcje sportowe: szachy, warcaby, piłka nożna, których rywalizacja polegała na pojedykach pomiędzy okolicznymi wioskami.
1970 - 1978 Prezesem Ostoi został Machura Jan.
W 1971 roku została zołożona i zarejestrowana drużyna seniorów, która po dwóch latach awansowała do Klasy "A" i grała w niej do roku 1978. Od początku rejestracji drużyny tj od roku 1971 drużyna rozgrywała swoje mecze na boisku Przemszy Siewierz.
Ówczesny Zarząd klubu sportowego zwrócił się do Zarządu Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup działki pod budowę stadionu. Po przychylnym ustosunkowaniu się podczas Walnych Zebrań w/w organizacji w latach 1970 / 1972 postanowiono wykupić teren od rolników na którym aktualnie usytuowany jest stadion. Były to działki podmokłe, nierówne i piaszczyste wymagające dużo pracy i wysiłku całej społeczności Żelisławic by doprowadzić stadion do użytku. Na kolejnym posiedzeniu Zarządu poszerzonym o miejscowy aktyw zostaje powołany Społeczny Komitet Budowy Boiska Sportowego w składzie 21 osób. Przewodniczącym komitetu zostaje wybrany Mieczysław Machura dobry aktywista i społecznik Żelisławic. W roku 1976 rozpoczęto prace polegające na zagospodarowaniu terenu pod budowę stadionu. Komitet Budowy Stadionu zwrócił się o pomoc do istniejącego na terenie Żelisławic Zakładu Kruszywa Łamenego w zakresie wykorzystania ciężkiego sprzętu który przez kilkanaście sobót i niedziel pracował przy budowie stadionu. Budowa stadionu trwała dwa lata...

strona 1 z 3 przejdź do str. 2
Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice