Żelisławice - Organizacje - Orkiestra dęta

Jesienią 1928 roku na jednym z zebrań Ochotniczej Straży Pożarnej w  Żelisławicach zrodziła się inicjatywa powołania do życia orkiestry Dętej. Za działaniem i przy osobistym zaangażowaniu Juliana Machury i Jana Witka, dzięki wsparciu „Kasy Stefczyka” zakupiono pierwsze instrumenty, sprowadzono do Żelisławic kapelmistrza Władysława Jagodę i z powodzeniem z rekrutowano 26 osób stanowiących podwaliny orkiestry, w której skład wchodzili: Jan Witek, Jan Sierka, Stanisław Ptaś, Jan Nowak, Stefan nowak, Stefan Małota, Stanisław Machura, Stanisław Gocyła, Stanisław Machura, Jan Machura, Marian Nowak, Edward Nowak, Franciszek Machura, Stanisław Rok, Władysław Gocyła, Bronisław Wyszyński, Edward Gocyła, Mieczysław Myrta, Henryk Myrta, Julian Machura, Bolesław Karcz, Antoni Machura, Jan Syrek, Julian Krzykawski, Franciszek Machura, Marian Nowak.

Po raz pierwszy Orkiestra zagrała wiosną 1929 roku podczas procesji Wielkanocnej w Kościele w Siewierzu. W krótkim czasie stała się sławna na całą okolicę. Występowała na festynach, zabawach wiejskich, weselach oraz odbywających się w tym czasie różnych innych uroczystościach. Czas okupacji hitlerowskiej przerwał działalność orkiestry, która natychmiast została reaktywowana tuż przed zakończeniem wojny, witając na rynku w Siewierzu polskie i sprzymierzone wojska wyzwalające miasto i okolice...

strona 1 z 3 przejdź do str. 2
Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice