Żelisławice - Sakralia - Kościół

Parafia została erygowana 5.06.1958 r. przez biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.  W całości została wydzielona z parafii Siewierz. Kościół parafialny rozpoczęli budować miejscowi wierni przed powstaniem parafii wiosną 1958 r. Po utworzeniu parafii pracami budowlanymi kierował administrator parafii – ks. Bolesław Chwalba. Budowę zakończono 1960 r. Kościół był konsekrowany 18.10.1964 r. przez biskupa pomocniczego diecezji częstochowskiej Stanisława Czajkę.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice