Żelisławice - Sakralia - Kapliczki

Kaplica Zalassowskich w Żelislawicach
Zbudowana z końcem XVIII w. jako kaplica grobowa. Orientowana, prostokątna, z płytką absydą. Wnętrze przykryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Wewnątrz ołtarz z I połowy XIX w. Dach dwuspadowy z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę, kryty blachą. Na fasadzie epitafium marmurowe z nazwiskami członków rodziny Zalassowskich. Zalassowscy byli dawniej właścicielami wsi Dziewki i Żelisławice. Wśród pochowanych w kaplicy znajduje się Hipolit Zalassowski (1778-1832) Radca Wojewódzki. Obiekt został wpisany do gminnego rejestru zabytków. Wnętrze przykryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Po­działy zewnętrzne lizenami. Fasada zachodnia zwieńczona trójkątnym przyczółkiem. Okna okrągłe. W wejściu drzwi klepkowe z okuciami. Przed wejściem było zejście do krypty pod kaplicę obecnie zamurowane. Krypta przykryta sklepieniem kolebkowym z lunetami, z kutymi drzwiami. Dach dwuspadowy kryty blachą z sześcioboczną wie­życzką na sygnaturkę. W ołtarzu rzeźba Św. Jana Nepomucena barokowo-ludowa pochodząca z miejscowej kapliczki. Na fasadzie marmurowe epitafium o treści: "Hipolit Zalassowski (zm. 1832) z herbem Półkozic / Wójcicki Szymon (zm. 1831) z herbem Łabędź / Izabela Wójcicka z Kmitów (zm. 1845) z herbem Śreniawa".

Kapliczka we wsi
Na środku wsi stoi kapliczka przydrożna murowana potynkowana zbudowana przez Zalassowskich. W rzucie po­ziomym kwadratowa na podwyższeniu. Sklepienie krzyżowe. Okna i wejście zamknięte półkoliście. Na zewnątrz narożniki, spięte lizenami zwieńczonymi wydatnie przełamu­jącymi się gzymsami trójkątnymi przyczółkami. Daszki dwuspadowe i wieżyczka na sygnaturkę pobite blachą. W kaplicy znajduje się figura Św. Floriana z lat 50-tych XX w.

strona 1 z 2 przejdź do str. 2
Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice