Żelisławice - Organizacje - Chór męski

Zespół powstał na przełomie 2003/2004 roku. Jest laureatem licznych festiwali i przeglądów m.in. Regionalnego Przeglądu Śpiewaków w Szczekocinach, Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie oraz brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Czynnie i aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym swojej miejscowości i parafii. Zespołem kieruje i akompaniuje p. Grzegorz Piłka.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice