Nowa Wioska - Sołectwo

Nowa Wioska to wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Siewierz.

Nowa Wioska zlokalizowana jest na północ od Siewierza. Sąsiaduje z takimi miejscowościami jak: Słowik, Nowa Wioska, Piwoń, Dziewki i  Brudzowice. Obszarowo wioska położona jest w rozwidleniu dróg prowadzących z Siewierza w kierunku Myszkowa odłączająca się od drogi prowadzącej w kierunku Dziewek i Pińczyc. Wioska znajdowała się w w granicach dawnego Księstwa Siewierskiego i poraz pierwszy notowana jest jako Kuźnica Nowa Wioska. W Gminie Siewierz już od 1782 zaczęła występować jako Nowa Wioska i ta nazwa zachowała się do dziś. Na obszarze Nowej Wioski znajdują się lokalne obszary leśne. Na początku lat 70-tych XX wieku powstały odkrywkowe kopalnie dolomitów „Siewierz” i „Nowa Wioska”, „Promag”. We wsi działają prężnie organizacje społeczne.

Mieszkańcy wsi dbając o środowisko corocznie biorą udział w akcji sprzątanie świata. Na terenie wsi znajduje się remiza strażacka, plac zabaw, oraz obiekty kultu religijnego tj. przydrożny krzyż (wyb. ok. 1950r.) i kapliczka pod Wezwaniem Źwiętej Trójcy. Wieś posiada instalację gazową, kanalizację deszczową oraz linię telefoniczną. W wyniku przemian społeczno-gospodarczych część mieszkańców zrezygnowała z prowadzenia gospodarstw rolnych zajmując się pracą zarobkową w pobliskich zakładach pracy. Obecnie we wsi istnieją dwa specjalistyczne gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją mleka.

Powierzchnia: 0,94 km2
Mieszkańcy: 119 os. (na dzień 31.12.2017 r.)

Sołtys: Hilara Surma
Rada sołecka: Halina Lubas, Mariola Mańka, Jerzy Kozerski.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Nowa Wioska