Nowa Wioska - Organizacje - Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wiosce zostało założone w 1969 r.
Jego założycielką, a zarazem pierwszą przewodniczącą była Pani Danuta Machura, po kilku latach działalności koła nową przewodniczącą zastała p. Agata Kieras. W 1989r. przewodniczącą została p. Hilara Surma, która funkcję tę pełni do dziś. Obecny Zarząd KGW:
Przewodnicząca – Hilara Surma
Z-ca Przewodniczącej – Kazimiera Giendek
Skarbnik – Janina Gruszka
Sekretarz – Władysława Góra
W początkach swojego istnienia koło organizowało kursy gotowania i pieczenia oraz konkursy na „ Najpiękniejszy Ogródek Warzywny”.

Koło Gospodyń swoimi występami uświetnia różne uroczystości i imprezy lokalne np. święta ludowe, dożynki, obchody świąt państwowych i kościelnych. Uczestniczy w licznych imprezach organizowanych na terenie Gminy Siewierz tj. Dni Ziemi Siewierskiej, Świętojanie Siewierskie, Święto Pieczonego Ziemniaka, itp. Wspólnie z OSP z Nowej Wioski corocznie organizuje zabawę sylwestrową. Obecnie Koło liczy 15 członkiń.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Nowa Wioska