Leśniaki - Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki powstało w 2010 roku. Jego przewodniczącą jest pani Joanna Nowak.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki powstało z inicjatywy sołtys wsi – Zofii Machury i przy wydatnej pomocy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz – pani Joanny Trzcionka. Na zebraniu założycielskim w dniu 20 marca 2010 roku zjawiło się 21 osób. Pozwoliło to powołać Stowarzyszenie, wybrać jego władze i opracować w zarysie Statut. Na następnych zebraniach dopracowano założenia statutowe i rozpoczęto starania o wpisanie organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego, co nastąpiło w dniu 27.07.2010 r. W międzyczasie, licząc na pozytywne zakończenie procesu rejestracyjnego, zorganizowano otwarte spotkanie członków Stowarzyszenia i jego sympatyków z władzami gminy, które bardzo przychylnie ustosunkowały się do powstania nowej organizacji pozarządowej i obiecały wszelką możliwą pomoc.
Stowarzyszeniu udało się już zorganizowanie kilku zadań m.in.:
- pomoc przy organizacji obchodów 55-lecia powstania i działalności KGW w Leśniakach i oddania do użytku obiektu sportowego przy remizie OSP,
- organizacja zabawy sylwestrowej dla mieszkańców sołectwa Leśniaki,
- przystąpienie do cyklu szkoleń „Elementarz pozarządowy - program rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych.

 

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Leśniaki