Leśniaki - Sport

Tuż przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach zlokalizowana jest baza sportowo-rekreacyjna wybudowana ze środków unijnych w 2010r. na którą składa się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej, plac zabaw, ścieżka zdrowia, zadaszona scena, kręg ogniskowy. Uroczystego otwarcia kompleksu dokonano 18.09.2010 r.

Zakres tej inwestycji objął: budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej, placu zabaw i ścieżki zdrowia, zadaszonej sceny i kręgu ogniskowego, oświetlenia, chodników i placu integracyjnego, wymianę części ogrodzenia, montaż obiektów małej architektury i zagospodarowanie zieleni. Wartość robót budowlanych wyniosła 568 521,12 zł, z czego 373 500,00 zł stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie – Odnowa i rozwój wsi.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Leśniaki