Leśniaki - Sołectwo

Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1787 r. W tamtym czasie Leśniaki były osadą leśną. W latach 1864 -1955 miejscowość znajdowała się w granicach administracyjnych gminy Pińczyce, a następnie Gromady Leśniaki. Leśniaki weszły w skład Gminy Siewierz 1 stycznia 1973r. po zlikwidowaniu Gromadzkich Rad Narodowych. Wieś posiada sieć wodociągową, gazociągową i telefoniczną. We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich.

Sołectwo Leśniaki leży w północnej części województwa śląskiego, w powiecie będzińskim. Administracyjnie miejscowość jest jednym z 10 sołectw wchodzących wraz z miastem Siewierz w skład Gminy Siewierz. Leśniaki usytuowane są w północno wschodniej części gminy. Miejscowość graniczy od zachodu z sołectwem Żelisławice, od północy z Gminą Myszków, natomiast od wschodu z Gminą Poręba. Sołectwo Leśniaki  leży ok. 40 km od Katowic, 47 km od Częstochowy, 35 km od Tarnowskich Gór, 28 km od Będzina, 15 km od Zawiercia, 9 km od Zalewu Przeczycko-Siewierskiego i 6 km od Myszkowa. Sołectwo zlokalizowane jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 Siewierz – Myszków, co zapewnia w miarę dobre skomunikowanie miejscowości z częścią miejską gminy, sołectwem Leśniaki oraz miastem Myszków.

Leśniaki odznaczają się wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Na terenie miejscowości występuje wiele gatunków roślin chronionych oraz rodzajów zwierząt będących pod ochroną. Chlubą miejscowości są białe bociany, które spośród miejscowości sąsiednich wybrały sobie właśnie Leśniaki na własny dom. Leśniaki oprócz dostępu do obszarów leśnych (od strony wschodniej) bogatych w wiele gatunków grzybów (jadalnych) i owoców leśnych mogą się pochwalić dobrej jakości powietrzem atmosferycznym i czystą wodą.

Powierzchnia: 2,07 km2
Mieszkańcy: 379 os. (na dzień 31.12.2017 r.)

Sołtys: Zofia Machura
Rada sołecka: Katarzyna Ziętek, Grażyna Nowak, Teresa Lachór, Dariusz Katryniak

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Leśniaki