Leśniaki - Sakralia

Figura Świętego Floriana. Sponsorem figury jest ks. Kanonik Franciszek Błasik, który 4 czerwca 2006 roku dokonał jej uroczystego poświęcenia przy okazji "Poświęcenia Pól". Otoczenie figury wraz z postumentem przygotowali strażacy i mieszkańcy sołectwa Leśniaki.

Krzyże przydrożne. Kapliczki i krzyże przydrożne w przeszłości i dzisiaj są miejscami kultu religijnego mieszkańców. Kiedyś przy nich zbierali się okoliczni gospodarze i ich rodziny aby wspólnie modlić się  o zdrowie , dobre zbiory, dobytek. Najliczniej zbierano się w maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej. Śpiewano litanie i pieśni ku jej czci, odmawiano pacierze, wznoszono modły. Przy kapliczkach i krzyżach oczekiwano na kapłana, który święcił pokarmy wielkanocne, dokonywał uroczystego poświęcenia pól.

Kapliczka Św Rocha. Kapliczka przydrożna, pw. Św. Rocha – patrona pasterzy i pielgrzymów, została wybudowana pod koniec  XIX wieku w stylu neoromańskim przez rodzinę Służałków właścicieli wsi Leśniaki. Kapliczka ma budowę absydową i jest pokryta blachą. Obecny stan kapliczki jest  bardzo dobry, gdyż przynajmniej raz w roku sąsiedzi gruntownie odnawiają kapliczkę. I chwała im za to.  W przeszłości przy kapliczce odprawiane były nabożeństwa majowe – tzw. Majówki. Kapliczka jest otoczona przepięknymi i ogromnymi brzozami.

Figura św. Floriana Kapliczka św. Rocha Krzyże przydrożne
Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Leśniaki