Leśniaki - Organizacje - OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Leśniakach powstała w 1933 r.
Jej założycielem był Julian Machura z  Żelisławic, a pierwszymi komendantami zostali wybrani Jan Kozera i Czesław Merta. Do 1939r. OSP umacniała się organizacyjnie i wzbogacała się o sprzęt przeciwpożarowy. Okres okupacji był trudny dla strażaków. Ograniczona została działalność straży. Po wyzwoleniu kraju nastąpił dynamiczny rozwój. Wzrosła jej liczebność. Do straży przyszli nowi ludzie młodzi, pełni energii i zapału. OSP nawiązało kontakty z innymi jednostkami. Uczestniczyło w zawodach pożarniczych uzyskując dobre wyniki. Za ofiarną służbę pożarniczą i prace społeczną na rzecz swojego środowiska społeczeństwo miejscowości Leśniaki w 1959r. ufundowało sztandar dla OSP. W tym czasie funkcję naczelnika pełnił Piotr Merta, a prezesem był Lucjan Machura. W latach 70-tych XX wieku na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę budowy strażnicy przy czym wybrano Komitet Budowy Strażnicy w składzie: Henryk Jaczyński, Henryk Nowak, Edward Czekaj i Wawrzyniec Surma. Komitet wraz ze wszystkimi mieszkańcami w dniu 1 maja 1971r. przystąpił do wykopu fundamentów pod strażnicę. Prace przy budowie trwały aż do 1986r. Obecnie do straży należy 20 strażaków, funkcję prezesa pełni Łukasz Rudy.

Druhowie z OSP Leśniaki 2016 Druhowie z OSP Leśniaki MDP Leśniaki na zawodach MDP Leśniaki na zawodach
Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Leśniaki