Leśniaki - Organizacje - KGW

...Od 1984 r. organizacji przewodniczy p. Stanisława Myrta. Pani Stanisława jest jednocześnie autorką większości tekstów do występów i piosenek, w których niezwykle celnie nawiązuje do aktualnych problemów i zjawisk charakterystycznych dla wsi - w pełen humoru sposób relacjonuje aktualne wydarzenia. W 2004 r. Koło wystąpiło na XI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych EUROFOLKLOR w Zebrzydowicach. W 2005 r. zdobyło wyróżnienie na V Rejonowym Przeglądzie w Bobrownikach „Spotkanie z Folklorem”. W tym samym roku obchodziło jubileusz 50-lecia działalności, podczas którego zostało uhonorowane Złotą Odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Województwa Śląskiego”. W 2006 r. Koło otrzymało Nagrodę Starosty Powiatu Będzińskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury „Kasztelanka”. KGW Leśniaki jest laureatem nagrody „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” przyznanej w 2007 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury oraz twórczości artystycznej. W 2010 r. KGW obchodziło Jubileusz 55-lecia…

strona 2 z 5 przejdź do str. 3
Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Leśniaki