Witamy na stronie sołectwa Leśniaki

Leśniaki to wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Siewierz.

Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1787 r. W tamtym czasie Leśniaki były osadą leśną. W latach 1864 -1955 miejscowość znajdowała się w granicach administracyjnych gminy Pińczyce, a następnie Gromady Leśniaki. Leśniaki weszły w skład Gminy Siewierz 1 stycznia 1973r. po zlikwidowaniu Gromadzkich Rad Narodowych. Wieś posiada sieć wodociągową, gazociągową i telefoniczną. We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich.
Leśniaki usytuowane są w północno wschodniej części gminy. Miejscowość graniczy od zachodu z sołectwem Żelisławice, od północy z gminą Myszków, natomiast od wschodu z gminą Poręba.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Leśniaki