Dziewki - Sołectwo

Jak głosi legenda nazwa Dziewki, pochodzi od trzech dziewcząt, które zostały przy życiu po straszliwej chorobie cholerze, jaka nawiedziła wieś przed wiekami. Musiały być one wielce urodziwe, skoro zjeżdżali tu chłopcy z pobliskich miejscowości. Toteż w krótkim czasie wieś na nowo zaczęła tętnić życiem.

W roku 1470 wieś należała do parafii Siewierz, aż do 1973r., kiedy oficjalnie powołano parafię Brudzowice.

Większość mieszkańców jest zatrudniona poza rolnictwem, wielu z nich posiada własną działalność prywatną, a pracą na roli zajmują się jedynie z sentymentu do ziemi swych przodków. Dziewki to cicha, spokojna przystań, gdzie nie obawiamy się wyjścia na drogę po zapadnięciu zmierzchu. Dlatego też wielu ludzi z okolicznych miast: Siewierza, Sosnowca, Katowic pragnie się tutaj osiedlić, kupując działki budowlane na „bagienku”, czyli Podbagniu i budując tam własne domy.

Nieliczni mieszkańcy wsi pamiętają jeszcze początki budowy nowego budynku szkolnego, który został oddany do użytku w 1951 roku. Wspominają pracę społeczną, jaką wówczas wykonywali, między innymi- urabianie gliny poprzez deptanie bosymi stopami. Włożyli w ten budynek wiele sił, energii i serca, aby ich dzieci, wnuki i prawnuki mogły godnie pobierać naukę w szkolę. Wybudowana w centrum wsi szkoła stała się miejscem nie tylko nauki uczęszczającej do niej młodzieży, ale również centrum kulturowym. To tutaj odbywały się i odbywają wszelkie zebrania mieszkańców wsi, spotkania, zabawy taneczne organizowane przez Komitet Rodzicielski, spotkania środowiskowe z uczniami naszej szkoły. Jest ona małym ośrodkiem Kultury, do którego wszyscy chętnie „zaglądają”.

Powierzchnia: 6,22 km2
Mieszkańcy: 594 os. (na dzień 31.12.2017 r.)

Sołtys: Kazimiera Machura
Rada sołecka: Jolanta Kidawa, Dorota Merta, Dorota Szybis

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice