Dziewki - Sakralia

Kapliczka Św. Jana
Największa i najlepiej utrzymana kapliczka w Dziewkach. Stoi przy skrzyżowaniu drogi z Pasternika i drogi przebiegającej przez wieś, przylega do placu szkolnego. Dość obszerna i wysoka z krzyżem na szczycie dachu. W wewnątrz w centralnej części ołtarza mieści się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a po prawej figura Św. Jana w szatach kapłańskich. Nie wiadomo kiedy i przez kogo wybudowana. Mieszkańcy wsi pamiętają, że w okresie międzywojennym była bardzo niewielka i zniszczona. Modernizowana w latach 50-tych i 70-tych XX wieku.

Kapliczka Św. Antoniego
Położona w najwyższym punkcie kolonii Kazimierówka, przy odejściu drogi na północnym zboczu Grudku prowadzonej do pól brudzowickich. Usytuowana jest wśród czterech wysokich rozłożystych kasztanów. Kapliczka tonie w ich cieniu. Kapliczka jest murowana z krzyżem żelaznym na dachu. Wewnątrz znajduje się drewniany ołtarz z obrazem Św. Antoniego Padewskiego, po bokach obrazy Serca Najświętszej Marii Panny i Jezusa.

Kapliczka Św. Antoniego Kapliczka Św. Jana

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice