Brudzowice - Organizacje - Towarzystwo

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Niwy”
Siedziba: Brudzowice, ul. Przykościelna 52, 42-470 Siewierz

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne NIWY powstało z inicjatywy Emiliana Kocota w 1996r. Towarzystwo zajmuje się m.in. kultywowaniem tradycji wsi Brudzowice.

 

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice