Brudzowice - Sołectwo

Miejscowość Brudzowice leży w północnej części woj. śląskiego. Brudzowice są jednym z 10 sołectw wchodzących wraz z miastem Siewierz w skład gminy Siewierz. Brudzowice są usytuowane w północno zachodniej części gminy. Wieś leży na wysokości 368,4m n.p.m., co sprawia, iż  góruje nad pozostałymi sołectwami i miastem Siewierz. Sołectwo graniczy od zachodu z gminą  Ożarowice, od północy z gminą Koziegłowy, od południowego  zachodu z gminą Mierzęcice, natomiast od wschodu sąsiaduje z sołectwem Dziewki, od południa z miastem Siewierz. Sołectwo Brudzowice położone jest 36 km od Katowic, 41 km od Częstochowy, 35 km od Tarnowskich Gór, 25 km od Będzina, 20 km od Zawiercia, 15 km od Myszkowa. Przez sołectwo przebiega Droga Krajowa nr 1. Wg danych na dzień 31.12.2007r. sołectwo Brudzowice zamieszkuje 1200 osób, co stanowi 10,14% wszystkich mieszkańców gminy.

Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1337 r. Wieś należała początkowo do książąt cieszyńskich a po kupnie Księstwa Siewierskiego w 1443 r. stała się własnością biskupów krakowskich. Po przyłączeniu księstwa do Korony w 1791 r., Brudzowice były wsią rządową w ramach ekonomii sulikowskiej. W 1864 r. następiło uwłaszczenie chłopów. Pierwsza szkoła powstała w 1892 r. W czasie II wojny światowej wysiedlono większość mieszkańców wsi. Po wojnie wieś rozbudowano, wzrosła jej ranga. W latach 1955-73 była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej dla wsi Brudzowice. Obecnie we wsi działa Zespół Szkół obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum, znajduje się też remiza OSP, funkcjonuje sieć wodociągowa, gazociągowa i telefoniczna. W granicy z Siewierzem funkcjonują Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna, Orkiestra Dęta, Koło Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „NIWY" oraz Ludowy Klub Sportowy "NIWY". W 1977 r. erygowano parafię rzymsko-katolicką, kościół konsekrowano w 1988 r.

Powierzchnia: 29,35 km2
Mieszkańcy:1195 os. (na dzień 31.12.2019 r.)

Sołtys: Lidia Kieras
Rada sołecka: Elżbieta Lubaczewska, Halina Wyszyńska, Bogusław Kieras.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice