Brudzowice - Organizacje - OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowicach powstała w 1928 r.
Siedziba: Brudzowice, ul. Główna 16, 42-470 Siewierz
Pierwszym Naczelnikiem Straży został Jan Kieras. Jednostka OSP zostaje uhonorowana nadaniem sztandaru w 1950r. W 1953 r.  komenda OSP podjęła inicjatywę budowy remizy strażackiej. Remiza została oddana do użytku w 1957r. W 1965r. prezesem został Piotr Czyżewski.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice