Brudzowice - Organizacje - Orkiestra dęta

Orkiestra Dęta w Brudzowicach powstała w 1957r. z inicjatywy Stanisława Czapli. Pierwszym kapelmistrzem został Stanisław Skotarski z Przeczyc Od 1986r. orkiestrę prowadzi kapelmistrz Stefan Łebek z Katowic. Obecnie orkiestra ma 18 członków.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice