Brudzowice - Tablica ogłoszeń

        Szanowni Państwo, w dobie rozwoju globalnej komunikacji i nowoczesnych technologii konieczne jest posiadanie wiedzy i umiejętności pozwalających na poruszanie się w dzisiejszej multimedialnej rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, opracowano i wdrożono projekt pn.: „Z komputerem za pan brat – warsztaty edukacyjno-informatyczne”, obejmujący sołectwa Leśniaki, Żelisławice, Brudzowice, Nowa Wioska i Dziewki. W przedsięwzięciu tym wzięło udział blisko 50 beneficjentów, którzy uczyli się ogólnej obsługi komputera, korzystania z zasobów Internetu oraz tworzenia stron www pod fachową opieką wykładowców Centrum Kształcenia w Żelisławicach: p. Rafała Paradowskiego i p. Rafała Sarnika.
        Przez 7 m-cy przeprowadzono blisko 900 godzin praktycznych zajęć informatycznych. Zdjęcia oraz opisy miejscowości, ich infrastruktury, walorów przyrodniczych, krajoznawczych i kulturowych wykonane przez pracowników MGOK w Siewierzu pozwoliły na opracowanie stron www poszczególnych sołectw. Poprzez te internetowe wizytówki będzie można prezentować własną miejscowość, jej mieszkańców i ich działalność w sferze kultury, sportu itd.
        Projekt ten zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, którego autorem jest Henryk Wysocki – dyrektor siewierskiego ośrodka kultury.
Kliknij w link, aby wyświetlić informacje na temat:
"Regulamin funkcjonowania i obslugi stron internetowych "
(plik PDF, ok. 80kB)
Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice