Brudzowice - Kościół pw. Narodzenia NMP

Dekretem z dnia 24.08.1977r. Biskup Częstochowski erygował parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brudzowicach. Obszar parafii został odłączony od parafii Siewierz. Kościołem parafialnym została tymczasowo kaplica pw. Narodzenia NMP w Brudzowicach. Na nowej parafii spoczęła troska o zbudowanie kościoła i plebanii.

Kościół parafialny, murowany wzniesiony został w latach 1978-1981 dzięki ofiarności parafian i zapobiegliwości pierwszego duszpasterza i proboszcza, ks. Romana Bąbskiego. Kościół konsekrował biskup częstochowski Stanisław Nowak 4.09.1988r.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice