Brudzowice - Organizacje - KGW

Brudzowice - Organizacje - KGW

W Brudzowicach działają dwa Koła Gospodyń Wiejskich. KGW Brudzowice I utworzono w 1969 r. Pierwszą przewodniczącą była p. Maria Pawełczyk. Następnie, funkcję tą przez wiele lat pełniła Władysława Kieras. Działalność KGW skupiała się wówczas na organizowaniu kursów gotowania i pieczenia, kroju i szycia, a przede wszystkim na uświetnianiu swoimi występami różnych imprez jak np. dożynki, święta ludowe, czy obchody świąt państwowych i kościelnych. Od 1988 r. funkcję przewodniczącej pełni Maria Machura. Obecnie Koło liczy 14 osób. Koło swoimi występami uświetnia różne uroczystości lokalne.

KGW Brudzowice II powstało w listopadzie 1960 r. Od daty założenia do 2010 r. przewodniczyła tej organizacji Janina Nowak. Koło prowadziło bardzo aktywną działalność kulturalną i społeczną, czego przykładem mogą być organizowane kursy w dziedzinie odchowu drobiu, uprawy roślin ozdobnych, warzyw oraz krzewów i drzewek owocowych. Drugą ważną dziedziną była działalność kulturalna poprzez udział w dożynkach gminnych, powiatowych i parafialnych oraz innych imprezach społecznych. Brało udział w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Zespołów Obrzędowych w Olkuszu (1986). Od 2010 r. przewodniczącą jest Leokadia Wyszyńska. Obecnie Koło liczy 18 członkiń. Koło kontynuuje swoje tradycje. Nadal bierze czynny udział w uroczystościach organizowanych na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice