Brudzowice - Sakralia

Kapliczka na Górce. Położona w najwyższym punkcie Brudzowic. Według tradycji rodzinnej miał ją wybudować na swej posesji Joachim Urbańczyk pierwszy nauczyciel w miejscowości  ok. 1860r. Zbudowana na podstawie prostokąta z dwuspadowym drewnianym dachem pokrytym blachą. Na szczycie metalowy krzyż. Największa kapliczka w Brudzowicach.

Kapliczka Św. Jana Nepomucena przy Kuczerowej drodze odbudowana w 2000r.

Dzwonnica. Wybudowana 1992r. Inicjatorem zakupu dzwonów, był  ks. Edward Sztama. Pieniądze uzyskano ze zbiórki. Zakupione zostały 3 dzwony o różnej wielkości, którym nadano imiona: NM Panny, Jana Pawła II i Edwarda. Dzwony zawieszono na specjalnej zadaszonej konstrukcji metalowej, którą wykonał z parafianami Kazimierz Kańtoch z Dziewek. Podpory metalowe zostały obłożone kamieniem granitowym na zaprawie cementowej przez Krzysztofa Machurę z Dziewek. W dniu 27.09.1992r. poświęcenia dzwonów dokonał ks. Bp Adam Śmigielski. Donośny ton dzwonów obwieszcza mieszkańcom o modlitwie, mszach, uroczystościach i pogrzebach.

Statua Dobrego Pasterza. Ufundowana w 1991r. na pamięci I proboszcza w Brudzowicach ks. Bąbskiego.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice