Rozstrzygnięcie konkursów wakacyjnych

W ramach wakacji, MGCKSiT przeprowadziło dwa konkursy: plastyczny „Moja wakacyjna przygoda w Siewierzu” oraz fotograficzny „Najpiękniejsze wakacyjne miejsce w Gminie Siewierz”. Celem konkursów było: budzenie zainteresowań przyrodą, rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja twórczości młodych mieszkańców gminy w dziedzinie fotografii, rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni, rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży, inspirowanie do pracy twórczej, wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych, alternatywna forma spędzania wolnego czasu oraz promocja Siewierza. Konkursy adresowane były do dzieci i młodzieży szkolnej, w następujących kategoriach wiekowych: przedszkolaki i klasy 0, klasy I-III, klasy IV-VIII. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne. Komisja postanowiła przyznać równorzędne nagrody dla uczestników obu konkursów. Nagrody rzeczowe zostały dofinansowane z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.