ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH "ORLIK" PRZY ZAMKU W SIEWIERZU

Od 6 maja br. otwarte zostaną boiska sportowe na kompleksie „Orlik” zlokalizowanym przy zamku w Siewierzu. Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzonych zostało wiele zasad i ograniczeń regulujących korzystanie z tego typu ogólnodostępnych obiektów.

Przede wszystkim została ograniczona ilość osób korzystających jednorazowo z obiektu sportowego. W przypadku „Orlika”, na boisku piłkarskim może przebywać maksymalnie 6 osób oraz ewentualnie 1 trener. W tym samym czasie, kolejne 6 osób uprawiających sport może trenować, na przykład koszykówkę lub siatkówkę, na oddzielonym od boiska piłkarskiego boisku wielofunkcyjnym.  Natomiast na jednym korcie tenisowym mogą znajdować się jednocześnie maksymalnie 2 grające osoby oraz ewentualnie 1 trener. Podczas korzystania ze wszystkich boisk sportowych zaleca się posiadanie własnego sprzętu sportowego i treningowego.

Boiska sportowe przy zamku siewierskim dostępne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00, natomiast w weekendy od 10:00 do 16:00. Osoby, które będą chciały skorzystać z boisk sportowych proszone są o uprzednią rezerwację terminu u Animatora obiektu pod numerem telefonu: 602 681 974, 508 328 194 (weekend).

Wszystkie osoby korzystające z infrastruktury sportowej zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:
•    zachowanie dystansu społecznego,
•    obowiązek zasłaniania twarzy przed wejściem na boisko sportowe oraz po jego opuszczeniu, natomiast podczas treningu nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
•    ograniczona liczba osób,
•    weryfikacja uczestników (zgłoszenie do Animatora osób wchodzących na obiekt),
•    brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
•    obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
•    korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja innych sprzętów po każdym użyciu,
•    15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z obiektu (lub inny sposób ograniczenia kontaktu pomiędzy grupami).

Jednocześnie informujemy, że siłownia terenowa, plac zabaw, skatepark oraz pozostałe obiekty rekreacyjne w Gminie Siewierz, zgodnie z rozporządzeniem z 19 kwietnia 2020 r. wciąż pozostają wyłączone z użytku, a korzystanie z nich jest zabronione do odwołania.