Czasowe Ograniczenie Działalności MGCKSiT

Działając stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki.
Mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu informuje, że:
- zostają ZAMKNIĘTE dla interesantów / użytkowników do odwołania następujące obiekty: MGCKSiT w Siewierzu (siedziba), Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Brudzowicach, Kafejka Internetowa i Świetlica Wiejska w Leśniakach, Centrum Kulturalne w Żelisławicach, Izba Tradycji i Kultury Dawnej, Zamek Biskupów Krakowskich – Książąt Siewierskich, Punkt Informacji Turystycznej, a także stadiony oraz obiekty rekreacyjno-sportowe na terenie Gminy Siewierz;
- zostają ZAWIESZONE do odwołania wszystkie zajęcia: joga, aerobik, minecraft, lego-robotyka, jiu-jitsu, mażoretki, zajęcia plastyczno-techniczne, Akademia Młodego Muzyka i inne;
- zostają ZAWIESZONE do odwołania zajęcia i spotkania zespołów śpiewaczych, wokalnych oraz orkiestr dętych;
- zostają ODWOŁANE wszystkie WYDARZENIA KULTURALNE zaplanowane do 30 czerwca 2020 r. tj.: XX Miejsko-Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, Jarmark Wielkanocny, Koncert Wiosenny Reprezentacyjnej Orkiestry Miasta i Gminy Siewierz, Majówka w Gminie Siewierz, II Siewierski Bieg Traktem Biskupim, Gminny Dzień Strażaka, Koncert z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz 58. Dni Ziemi Siewierskiej, Plan na Kino, Bajkolandia Najmłodszych, spektakle teatralne, itp.
W sprawach pilnych lub w razie potrzeby prosimy kontaktować się telefonicznie: 32 67 41 649 lub za pomocą poczty elektronicznej: mgcksit@siewierz.pl.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji oraz zachęcamy do śledzenia strony internetowej MGCKSiT w Siewierzu (www.kultura.siewierz.pl) i Facebooka, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać informacje dotyczące dalszej działalności.