Obiekty Sportowo-Rekreacyjne Zamknięte do Odwołania

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-COV-2 zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie Gminy Siewierz zostają zamknięte do odwołania.