Formy płatności w MGCKSiT Siewierz

Informujemy, że zapłaty za oferowane w cenniku towary i usługi można dokonywać:
- gotówką  w kasie w godzinach 8.00-16.00 (w przypadku potrzeby posiadania  faktury gotówkowej prosimy przed wystawieniem paragonu/faktury o podanie nr NIP)
- przelewem na wskazany rachunek bankowy:

08 8591 0007 0410 0670 0231 0013 – WPŁATY Z TYTUŁU: zajęcia plastyczne, ogłoszenia na słupach,  najem pomieszczeń w siedzibie MGCKSiT, towary handlowe w siedzibie MGCKSiT

62 8591 0007 0410 0670 0231 0011 – WPŁATY Z TYTUŁU:  JOGA, AEROBIK

35 8591 0007 0410 0670 0231 0012
– WPŁATY Z TYTUŁU:  bilety wstępu do Izby Tradycji i Kultury Dawnej (ITiKD), usługa przewodnika na terenie ITiKD, towary handlowe ITiKD

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko, rodzaj zajęć/usługi/towaru, w przypadku zajęć: rodzaj karnetu
Na przykład: „Jan Nowak, JOGA, ½ karnetu miesięcznego- styczeń”

Ważne: Aby potwierdzić zakup wstępu na zajęcia, prosimy o okazanie się u instruktora dowodem wpłaty: paragon lub potwierdzenie przelewu (papierowe lub elektroniczne).