Nagrody "Magnum Meritum..." rozdane!!!

12 stycznia 2020 r. podczas Noworocznego Spotkania Samorządowego Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wręczył nagrody „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris”. Laureatami nagrody zostali na co dzień współpracujący z naszym Centrum: Zespół Śpiewaczy KGW Brudzowice, Aneta Machura oraz Mariusz Torbus. GRATULUJEMY!!!

Zespół Śpiewaczy KGW Brudzowice – powstał na fundamencie KGW Brudzowice I i KGW Brudzowice II. W pierwszych latach istnienia koło było organizatorem wielu pożytecznych działań skierowanych do środowiska lokalnego jak np. kursów kwalifikacyjnych w rolnictwie, kursów szycia i gotowania, pogadanek zdrowotnych. Ważną sferą działalności była i jest nadal działalność kulturalna i uświetnianie występami uroczystości w sołectwie i poza nim. Obecnie zespół angażuje się w wiele przedsięwzięć i w życie kulturalne swojej miejscowości i gminy – współorganizuje uroczystości kościelne i świeckie, współpracuje z organizacjami działającymi w Brudzowicach, uczestniczy również w wydarzeniach szkolnych. Reprezentując gminę w konkursach i przeglądach twórczości, promuje gminę i amatorski ruch artystyczny. Swoją działalnością przyczynia się do popularyzacji folkloru i tradycji ludowej.

Pani Aneta Machura
jest nauczycielem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych, wychowawca świetlicy, lider zespołu ds. promocji szkoły. Od wielu lat rozwija zainteresowania twórcze dzieci podczas prowadzonych zajęć wokalnych i angażuje wychowanków w uroczystości szkolne i lokalne. Wielokrotnie była pomysłodawcą i pełniła rolę koordynatora dużych projektów artystycznych dla środowiska lokalnego, odbywających się również poza murami szkoły – festiwali, przeglądów, konkursów i uroczystości gminnych. Wiele występów jest nagradzanych i wyróżnianych ze względu na wartości artystyczne. Poprzez swoją owocną działalność przyczynia się do wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia oraz promowania szkoły i gminy.

Pan Mariusz Torbus - z wykształcenia muzyk, nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych. Twórca zespołów ludowych „Mali Siewierzanie” oraz „Siewierzanie”, działających przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu. Angażował się również w projekt muzyczny, którego efektem było powstanie zespołu dziecięcego „Kangurki”. Rozwija twórcze zainteresowania dzieci podczas prowadzonych zajęć wokalnych i wspiera ich indywidualne możliwości rozwojowe. Jest organizatorem wielu imprez i uroczystości patriotycznych. Pełni rolę koordynatora i pomysłodawcy wielu dużych projektów artystycznych skierowanych do lokalnego środowiska. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, współpracuje z placówkami kulturalno-oświatowymi oraz z partnerskim miastem Edeleny. Odnosi liczne sukcesy, a poprzez swoją działalność pedagogiczną i artystyczną promuje gminę...