Głosujemy na Rozwój Działalnosci Artystycznej !!!

SZANOWNI PAŃSTWO !
BARDZO PROSIMY O PAŃSTWA GŁOSY NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ


* Wchodzimy na stronę https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/1

* Wybieramy Zadania w podregionie 7

* Głosujemy na zadanie nr 2 "Rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja kultury poprzez zakup strojów dla zespołów działających na terenie województwa śląskiego."

* Maksymalnie macie Państwo do dyspozycji 3 punkty w ramach zadań podregionalnych. Prosimy o przyznanie dla naszego projektu 3 pkt:)

Kilka słów o projekcie:

Zakup strojów dla amatorskich zespołów artystycznych działających na terenie woj. śląskiego. Cel: Rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej mieszkańców woj. śląskiego oraz stwarzanie przestrzeni do międzypokoleniowej integracji na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury. Wsparciem będą objęte: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy. Dzieci: Muzo Skrzaty, ŚpiewoLudki i ŚpiewoNutki, Niezapominajka Młodzież : In Tono i Sweet Voices Dorośli: Studio Art. Seniorzy: Złota Jesień, Semafor, Retro, Siewierzanie, Niezapominajki, Niwczanki.

Wsparciem będą objęte zespoły z gmin: Łazy, Poręba, Siewierz. Realizacja zadania poprawi poziom i estetykę zespołów. Zwieńczeniem będzie koncert dla społeczności lokalnej w wykonaniu wszystkich grup.