Jubileusz 50-lecie KGW Nowa Wioska

  5 października 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wioski obchodziło Jubileusz 50-lecia. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji Jubilatek i mieszkańców Nowej Wioski. Licznie przybyli goście złożyli życzenia i wręczyli kwiaty, a Zespoły Śpiewacze KGW gm. Siewierz dołączyły się do życzeń śpiewająco, dając krótkie występy. Jubileusz uświetnili swoimi koncertami Kapela Regionalna „Mierzęcice” oraz Grupa Wokalna „Sonitus”. Mimo nieprzyjaznej pogody, atmosfera podczas imprezy była gorąca i wesoła.

   Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wioski od początku istnienia organizowało zadania i imprezy dla lokalnej społeczności. Do dnia dzisiejszego członkinie Koła biorą udział w życiu kulturalnym swojej miejscowości oraz Gminy, a także aktywnie włączają się we wszystkie uroczystości religijne, kościelne i wydarzenia z życia parafii. W grudniu 2018 r. KGW Nowa Wioska zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. W styczniu bieżącego roku Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś uhonorował KGW w Nowej Wiosce Nagrodą "MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS", która jest przyznawana zasłużonym mieszkańcom i organizacjom. Koło liczy 16 członkiń, a przewodniczącą jest Pani Hilara Surma.