Dożynki Gminne 2019

   Święto plonów to tradycja wpisana w dzieje polskiej wsi - zwieńczenie trudu pracy rolniczej, a jednocześnie symbol umiłowania rodzinnej ziemi. Ze względu na wieloletnie tradycje rolnicze siewierskiej ziemi, zwyczaj uroczystych dożynek jako podziękowania za zbiory i urodzaj, jest w naszej gminie szczególnym wydarzeniem. Tegoroczne święto chleba, plonów i rolników obchodziliśmy w niedzielę 25 sierpnia. Gospodarzem uroczystości dożynkowych było sołectwo Leśniaki.
   Na plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych z terenu gminy Siewierz oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

   Mszę świętą w intencji pracy rolników gminy Siewierz, jako dziękczynienie za tegoroczne plony, odprawił ks. Marek Majchrzak - proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach. Po mszy Burmistrz dokonał oficjalnego otwarcia święta plonów. Burmistrz powitał przybyłych gości oraz odczytał okolicznościowe listy. W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślił szczególne znaczenie tradycji rolniczych w Gminie Siewierz oraz dokonał podsumowania przedsięwzięć gminnych, które w znacznym stopniu wpływają na rozwój terenów wiejskich naszego regionu.
   Następnie zgromadzeni goście mogli uczestniczyć w obrzędzie dożynkowym w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich Leśniaki. Staropolskim zwyczajem starostowie tegorocznych dożynek gminnych – Stanisława Myrta oraz Sebastian Merta przekazali bochen chleba, który został wypieczony z tegorocznego ziarna, na ręce Burmistrza Zdzisława Banasia oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Bochenek.
   Ważną część uroczystości stanowiło wręczenie Odznak Honorowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.

   Podczas dożynek gminnych nagrodzono również twórców pięknych wieńców dożynkowych. Te misterne dzieła sztuki można było podziwiać od samego początku uroczystości, ponieważ zostały wyeksponowane tuż przed sceną. W konkursie dożynkowego wieńca zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich Leśniaki.

   W części artystycznej publiczność zabawiały lokalne zespoły folklorystyczne KGW Żelisławice, KGW Dziewki, KGW Podwarpie, KGW Brudzowice, KGW Gołuchowice, Chór Męski z Żelisławic, Karina Sornik, Kapela Jurajska z Rzędkowic, Monika Korpusik oraz gwiazda wieczoru – Krzysztof Respondek. Dożynki zwieńczyła zabawa taneczna z zespołem TRI BAND.

Źródło: UMiG Siewierz