Jubileusz zespołu wokalnego "Niezapominajki"

13 lipca w remizie OSP Wojkowice Kościelne zespół wokalny „Niezapominajki”, świętował swoje 5-lecie.

Zespół wokalny „Niezapominajki” powstał pod nazwą „Śpiewające Seniorki” w marcu 2014 roku przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Siewierzu, Koło Terenowe w Wojkowicach Kościelnych. Jego założycielką była Wanda Ruda - ówczesna Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Wojkowicach Kościelnych. Pierwszym kierownikiem muzycznym został Krzysztof Świętek, który akompaniował na akordeonie.
W maju 2015 roku zespół zmienił nazwę na „Niezapominajki”, wówczas jego opiekunami zostały Teresa Wieczorek i Danuta Żak. Od tego też roku rozpoczął działalność pod patronatem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. W lutym 2017 roku nastąpiła zmiana akompaniatora - instruktorem muzycznym zespołu został Karol Hadrych.
Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Miasta i Gminy Siewierz. Występuje podczas rozmaitych imprez okolicznościowych. Liczne występy, koncerty na imprezach lokalnych i ponadlokalnych oraz przeglądach i festiwalach, dobitnie świadczą o dobrym promowaniu kulturalnego wizerunku Gminy.
W czerwcu bieżącego roku zespół został uhonorowany Nagrodą Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.

Zespołowi wokalnemu „Niezapominajki” składamy serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 5-lecia. Miniony czas działalności artystycznej to wspaniała historia wypełniona sukcesami i wieloma koncertami.

zdjęcia: Lidia Hetmańczyk