Nagroda Starosty Będzińskiego

3 czerwca 2019 r. w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie wręczono Nagrody Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.
Statuetki z rąk Starosty Sebastiana Szaleńca odebrało jedenastu laureatów, w tym dwa podmioty reprezentujące gminę Siewierz:
- Zespół wokalny „Niezapominajki”,
- Odział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu.
Gratulujemy!!!