Oferta zajeć kulturalno-rekreacyjnych organizowanych w Gminie Siewierz w dniu 9 kwietnia 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 w godz. 08.30 – 14.30 Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zaprasza młodzież i dzieci – mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz na blok zajęć kulturalno-rekreacyjnych.

W godzinach od 09.00 do 13.00 w sali widowiskowej MGCKSiT odbędą się:
- przedstawienie teatralne "Pan Gaweł i jego pies";
- warsztaty teatralne (m.in. zabawy z rekwizytami i elementem kostiumów, odtwarzanie mini scenek, zabawy integracyjne, zabawy na emocjach, teatralne kalambury i wiele innych);
- animacje (gry i zabawy teatralno-taneczno-muzyczne).

W godzinach od 13.00 do 14.00 w sali konferencyjnej MGCKSiT odbędą zajęcia plastyczne. Zasady udziału w zajęciach:
- Udział w zajęciach jest bezpłatny.
- Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, która znajduje się na stronie internetowej https://www.siewierz.pl/3/informacja/2836/#menu (kartę zgłoszeniową należy oddać instruktorowi kulturalno-oświatowemu MGCKSiT w Siewierzu przed rozpoczęciem zajęć).
- Uczestnictwo dzieci do 8 roku życia w zajęciach jest możliwe wyłącznie z opiekunem.
- Prosimy o zapewnienie dziecku posiłku i napoju na czas zajęć.
- Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, w przypadku zakończenia akcji protestacyjnej nauczycieli.

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie chęci udziału w zajęciach pod nr tel. 32 67 41 649 do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.

Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona.

Ponadto Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu w dniu 9 kwietnia zaprasza do korzystania z zasobów bibliotecznych w następujących godzinach:
- Biblioteka główna w Siewierzu - 09.00-19.00
- Filia biblioteczna w Żelisławicach - 12.00-18.00
- Filia biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych - 13.30-17.30.