I Siewierski Bieg Traktem Biskupim

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Siewierskim Biegu Traktem Biskupim, który odbędzie się 1 maja 2019 r. W ramach wydarzenia odbędzie się Bieg oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5000 m. Start/Meta oraz Biuro Zawodów zlokalizowane będą na Rynku w Siewierzu. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.
Celem wydarzenia jest zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport, upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu, promocja Gminy Siewierz, promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Siewierz, sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju oraz integracja środowisk w różnych grupach wiekowych. Bieg i Nordic Walking odbędzie się 1 maja 2019 roku ulicami Siewierza. Start odbędzie się o godzinie 10:00 na Rynku w Siewierzu. Meta będzie się znajdowała na Rynku w Siewierzu. Długość trasy wynosi 5000 m (2 x 2500 m). Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
Zawodników obowiązuje limit czasu (60 min.). Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu, marszu i zejścia z trasy. W biegu ulicznym, Nordic Walking na 5000 m prawo startu ma każda osoba, która ukończyła 13 lat bez przeciwwskazań zdrowotnych. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Każdy zawodnik startujący w biegu, marszu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie się mieścić na Rynku w Siewierzu i będzie czynne w dniu biegu w godzinach od 09:00 do 09:45. Wszyscy uczestnicy biegu, Nordic Walking są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. Wszyscy uczestnicy marszu Nordic Walking powinni posiadać własne kije do NW. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC.

Opłata startowa wynosi: 30 zł (I termin - do 25 kwietnia), 40 zł (II termin - do 29 kwietnia br.). W tytule przelewu należy wpisać: „opłata startowa, imię i nazwisko, bieg (Nordic Walking) 5000”. Odbiorca to: Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz. Kontakt do organizatora: 32 67 41 649, nr konta 76 8441 0001 0000 0000 0231 0006.
Limit uczestników - 200 osób. W ramach biegu oraz Nordic Walking każdy uczestnik otrzymuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy z agrafkami, wodę mineralną na mecie, medal na mecie, posiłek.
W biegu na 5000 m będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn i osobno w Nordic Walking w przypadku zgłoszenia większej ilości zawodników (pow. 100 osób) możliwe kategorie wiekowe. Zwycięzcy w kategorii generalnej, kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III), otrzymają puchary. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród (upominki, nagrody rzeczowe).
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
Regulamin: