Nagrody rozdane!!!

14 stycznia 2019 r. odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, podczas którego Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wręczył nagrody „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris” zasłużonym mieszkańcom i organizacjom. Nagrodę za 2018 rok otrzymał Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wiosce oraz Marian Nowacki – wieloletni prezes Fundacji Zamek Siewierski.
Tego dnia Stanisława Myrta - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniakach została uhonorowana Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznakę wręczyli Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała oraz Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur.
Nagrodzonym GRATULUJEMY!!!

Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wiosce
powstał w 1969 roku. Pierwszą przewodniczącą była Danuta Machura, po kilku latach działalności Koła funkcję tę objęła Anna Mańczyk, a następnie Agata Kieras. Od 1989 roku, do chwili obecnej, funkcję przewodniczącej oraz kierownika Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wiosce pełni  Hilara Surma.
Dziś Zespół liczy 16 członkiń i aktywnie uczestniczy w uroczystościach parafialnych i sołeckich. Bierze udział w życiu kulturalnym swojej miejscowości organizując liczne spotkania integrujące lokalną społeczność. Włącza się w organizację wszystkich uroczystości religijnych, kościelnych i wydarzeń z życia parafii. Stale współpracuje z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wiosce, wspierając jej działania oraz realizując wspólne przedsięwzięcia.
Uświetnia swoimi występami liczne imprezy i uroczystości organizowane na terenie Miasta i Gminy Siewierz m.in. Dni Ziemi Siewierskiej, Majówka w Siewierzu, Świętojanie Siewierskie, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dożynki Gminne, i inne. Uczestniczy w imprezach ponadlokalnych, konkursach i przeglądach folklorystycznych.
Poprzez swoją działalność Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wiosce promuje kulturalny wizerunek Miasta i Gminy Siewierz.

Marian Nowacki prezes Fundacji Zamek Siewierski im. Księstwa Siewierskiego w latach 1997 – 2018. Przez 21 lat przewodniczył organizacji której nadrzędnym celem jest opieka nad Zamkiem w Siewierzu, polegająca na ochronie, konserwacji i rewaloryzacji zabytku, wspieraniu działalności naukowej i badawczej związanej z historią zamku, a także pogłębianiu i popularyzacji wiedzy o historii obiektu, rozwoju osadnictwa, rzemiosła, kultury i obyczajów mieszkańców ziemi siewierskiej.
Przez wiele lat Marian Nowacki był przewodnikiem po siewierskim zamku, działał społecznie, nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę, która jest jednocześnie jego pasją. Działania te znacząco przyczyniły się do tego, że zamek w krótkim czasie stał się główną atrakcją regionu. Od 2008 roku siewierski zamek odwiedziło ponad 250 000 osób.
Fundacja Zamek Siewierski pod przewodnictwem Mariana Nowackiego została dostrzeżona i nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który 2 lutego 2011 roku wyróżnił Prezesa Zarządu Fundacji – Mariana Nowackiego złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Fundacja została również nagrodzona nagrodą Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris za 2012 rok.
Marian Nowacki poprzez swoją dotychczasową działalność i pracę dowiódł wielokrotnie swojego przywiązania do Siewierza oraz spraw jego mieszkańców.

Stanisława Myrta – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniakach, która  propaguje tradycje, zwyczaje i pieśń ludową. Jej wieloletnia działalność przyczynia się do popularyzacji kultury ludowej oraz upowszechniania wiedzy o naszym regionie na mapie Polski. Rola jakiej społecznie podjęła się dla zachowania i popularyzacji tradycji regionalnych ziemi siewierskiej i szerzej pojętego Zagłębia Dąbrowskiego jest wyjątkowa i trudna do przecenienia.
Zapał, z jakim pielęgnuje tradycje i pieśń ludową jest godny naśladowania. Dzięki jej postawie możemy mieć pewność, że następne pokolenia będą mogły korzystać z siewierskich i zagłębiowskich tradycji, a ludowość i folklor będą przekazywane jako dziedzictwo młodym ludziom. Jej dokonania i wkład w upowszechnianie, wspieranie kultury i wszelakiego rodzaju działalności artystycznej oraz promocja gminy Siewierz i Zagłębia na arenie regionalnej i ogólnopolskiej, z całą pewnością zasługują na powszechny szacunek i uznanie.
foto.: www.siewierz.pl