Powołano Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

W dniu 26 listopada 2018 r. na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz został powołany Damian Dawczyński.
Damian Dawczyński jest mieszkańcem Wojkowic Kościelnych, wieloletnim pracownikiem samorządowym. Od 2011 pełnił funkcję dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.
Nowemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji płynącej z służby na rzecz naszej społeczności.