Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Siewierz

W dniu 11 listopada w Siewierzu odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. W obchodach zorganizowanych w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę udział wzięli liczni mieszkańcy, pragnący upamiętnić tych, którym zawdzięczamy życie w wolnym i niepodległym kraju. To radosne święto siewierzanie rozpoczęli uroczystym odśpiewaniem Hymnu Polski na Rynku oraz przemarszem pod przewodnictwem Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Siewierz oraz strażackiej kompanii honorowej spod remizy OSP do kościoła pw. św. Macieja Apostoła, w którym proboszcz – ksiądz Jan Lubieniecki – celebrował mszę świętą w intencji Ojczyzny.
Po mszy, uczestnicy uroczystości zebrali się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Burmistrz Zdzisław Banaś w swoim okolicznościowym wystąpieniu przypomniał rolę wydarzeń z 1918 roku, które sprawiły, że dzisiaj jesteśmy wolnym, demokratycznym narodem, mogącym cieszyć się z zaistniałych przemian, dzięki którym możemy skupiać się na przyszłości i rozwoju naszej małej ojczyzny, jaką jest dla nas Gmina Siewierz.
Po przemówieniach nadeszła pora na składanie kwiatów dla upamiętnienia tych, którzy w walce o niepodległość ponieśli największą ofiarę. Wieńce złożyli: Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, władze samorządowe Miasta i Gminy Siewierz: Burmistrz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk i Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Bochenek, delegacja partnerskiego miasta Edeleny na Węgrzech na czele z Burmistrzem Oszkarem Molnarem, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, dyrektor biura Poseł na Sejm RP Barbary Chrobak Marcin Góralczyk, Komendant Komisariatu Policji nadkom. Rafał Bański, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Siewierz razem z Kołem Łowieckim "Orlik" i Kołem Łowieckim "Ryś" w Siewierzu, Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siewierzu, Gromada Zuchowa, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, Szkoła Podstawowa w Brudzowicach, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz liczne stowarzyszenia i organizacje społeczne działające na terenie Gminy Siewierz.
Po złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Na sali widowiskowej dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu zaprezentowała spektakl słowno-muzyczny pt. „Moja Polska Niepodległa”, podczas którego pięknie mówiono i śpiewano o miłości do Ojczyzny, poświęceniu, walce powstańczej, ale też o radości i życiu młodego pokolenia Polaków w wolnym i niepodległym kraju.
źródło: www.siewierz.pl