Rozstrzygnięcie konkursu ofert na przyznanie wyłączności obsługi "strefy rozrywki"