II Wiosenny Koncert

21 kwietnia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbył się II Wiosenny Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Siewierz. Pod batutą kapelmistrza Grzegorza Zawodniaka orkiestra zagrała utwory muzyki filmowej, rozrywkowej oraz klasycznej. Podczas koncertu Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Siewierz zaprezentowała się w nowych mundurach zakupionych ze środków budżetowych gminy Siewierz. Publiczność zgromadzona na koncercie była pod wielkim wrażeniem, co wyraziła gromkimi brawami i owacjami na stojąco.