Wojewódzki Przegląd Kolędowy

30 stycznia 2018 roku Zespoły Śpiewacze KGW w Gołuchowicach oraz „Wojkowianki” reprezentowały gminę Siewierz w VII Wojewódzkim Przeglądzie Kolędowym – Suszec 2018. Organizatorami tego wydarzenia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gmina Suszec. Przegląd nie miał charakteru konkursowego, a jego ideą było propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego, a także integracja zespołów oraz mieszkańców województwa śląskiego.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Autor zdjęć: Lidia Hetmańczyk