Magnum Meritum... dla KGW w Dziewkach

8 stycznia br. odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, podczas którego Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wręczył nagrody „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris” zasłużonym mieszkańcom i organizacjom. Nagroda ta, ma na celu promowanie postaw godnych naśladowania oraz osób wnoszących nowe wartości w rozwój miasta i gminy Siewierz w dziedzinie upowszechniania kultury oraz twórczości artystycznej. Nagrodę za 2017 rok otrzymał Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Dziewkach, na co dzień współpracujący z naszym Centrum. Wśród nagrodzonych byli również: Ewa Stelmach, Grzegorz Kolasa oraz Jacek Kocot.

Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Dziewkach powstał w 1956 roku. Pierwszą przewodniczącą była Apolonia Kieras (1956-1961), a następnie Eulalia Dyszy (1962-1989). Od 1990 roku do chwili obecnej funkcję przewodniczącej oraz kierownika Zespołu Śpiewaczego KGW w Dziewkach pełni Janina Bańka.

Od początku swojej działalności Zespół jest organizatorem wielu pożytecznych działań na rzecz środowiska lokalnego, aktywnie uczestniczy w uroczystościach parafialnych i sołeckich. Bierze udział w życiu kulturalnym swojej miejscowości organizując: pieczonki, odpust ku czci św. Antoniego, dożynki parafialne, zabawy sylwestrowe oraz inne. Działalność Zespołu zespoliła się w nierozerwalny sposób z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewkach. Warto podkreślić, że członkinie włożyły duży wkład w budowę remizy strażackiej w Dziewkach, włączając się w rozmaite prace budowlane i wykończeniowe. Ponadto, współpracuje ze społecznością szkolną uczestnicząc w akademiach i przedstawieniach, propagując tradycje i pieśń ludową wśród dzieci i młodzieży.

Swoim udziałem uświetnia liczne imprezy i uroczystości organizowane na terenie Gminy Siewierz. Bierze czynny udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i świeckich. W 2007 roku bardzo aktywnie zaangażował się w organizację Jubileuszu 650-lecia Brudzowic i 571-lecia Dziewek. W ostatnim czasie występował podczas jubileuszy Zespołów Śpiewaczych KGW w Żelisławicach i Leśniakach. Podczas I Siewierskiego Jarmarku Wielkanocnego członkinie przygotowały stoisko z pysznymi wyrobami lokalnymi, pokazując tym samym kunszt kulinarny. W 2016 roku brały udział w inscenizacji autorstwa Jolanty Nowak-Wojdas "Historyja stąd, z tej ziemi", która była wystawiona w Brudzowicach z okazji 45-lecia powstania parafii pw. Narodzenia NMP oraz 20-lecia istnienia Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego NIWY.

Poprzez swoją działalność Zespół Śpiewaczy KGW w Dziewkach promuje kulturalny wizerunek Gminy Siewierz, propagując przy tym tradycje, zwyczaje i pieśni ludowe, chroniąc je od zapomnienia. Angażując się aktywnie w popularyzację i promowanie amatorskiego ruchu artystycznego, Zespół wnosi istotny wkład w upowszechnianie i wspieranie kultury ludowej na terenie Gminy Siewierz i całego regionu.