Taneczni reprezentanci gminy Siewierz

W dniu 24 kwietnia 2012 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach odbył się Powiatowy Przegląd Taneczny „Wiosenne Popisy Taneczne”. Do udziału w przeglądzie zaproszeni zostali soliści, zespoły i grupy taneczne bez względu na styl taneczny w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-więcej. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wytypował do udziału solistę Michała Mackiewicza i Zespół ATG CREW pod kierownictwem p. Margity Majki. Prezentując technikę tańca, choreografię, ekspresję i dynamikę występu, kontakt z widownią oraz ogólne wrażenie artystyczne, nasi tancerze w kategorii zespół zajęli II miejsce, natomiast Michał Mackiewicz został wyróżniony za swój pokaz breakdance. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dobra zabawa oraz radość, którą daje taniec zaowocowała pięknym wynikiem.

Gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie Siewierza.