Dozynki Diecezjalno-Gminne Siewierz 2017

  Tegoroczne obchody święta plonów w Gminie Siewierz, które miały miejsce w dniu 20 sierpnia 2017 r. były wydarzeniem szczególnym o zasięgu diecezjalnym. Dożynki Diecezjalno-Gminne w Siewierzu przebiegały w wyjątkowej atmosferze jubileuszu 25-lecia istnienia Diecezji Sosnowieckiej. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Sosnowieckiego dr Grzegorza Kaszaka w kościele pw. Świętego Macieja Apostoła przy licznym udziale wiernych, przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych, delegacji kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń oraz organizacji rolniczych, działających w parafiach Diecezji Sosnowieckiej.

   Po Mszy Świętej odbył się przemarsz korowodu dożynkowego na błonia Zamku biskupiego, gdzie przebiegała oficjalna część uroczystości oraz przedstawienie obrzędu dożynkowego w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich Leśniaki.

  Wśród gości, którzy zaszczycili wydarzenie swą obecnością byli między innymi: Poseł na Sejm RP Barbara Chrobak, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak, Starosta Powiatu Zawierciańskiego Krzysztof Wrona, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Prezydent Katowic Marcin Krupa, Burmistrz Miasta Edelény (Węgry) Oszkár Molnár, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik, Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik, Zastępca Wójta Gminy Psary Marta Szymiec, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Magdalena Szewczuk-Szturc, Radna Rady Powiatu Będzińskiego Lidia Maltazar-Czerczak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Siewierzu, Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach Jan Suchorończak, Członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach Janusz Kmiecik, JE ks. Biskup Diecezji Orange w Kalifornii Kevin Vann, Diecezjalny Duszpasterz Rolników ks. Leszek Kołczyk - Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej, Diecezjalny Duszpasterz Kół Gospodyń Wiejskich ks. Stanisław Gibała - Proboszcz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Gołaczewach.

   Przybyłych na Dożynki Diecezjalno-Gminne w Siewierzu powitał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, wygłaszając okolicznościowe przemówienie. Staropolskim zwyczajem starostowie dożynek Halina Wyszyńska oraz Sławomir Czekaj przekazali bochen chleba, wypieczony z tegorocznej mąki na ręce JE Księdza Biskupa Sosnowieckiego ks. dr. Grzegorza Kaszaka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia. Bochen chleba jako wyraz przyjaźni i szacunku dla siewierskiej ziemi przekazał również burmistrz węgierskiego miasta partnerskiego Edelény Oszkár Molnár.

   Ważną część uroczystości stanowiło wręczenie odznaczeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyznanych na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Za niezwykłą pracę społeczną na rzecz społeczności lokalnej Gminy Siewierz, w tym wkład włożony w budowę i rozwój Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu, która przeżywa w tym roku jubileusz 30-lecia. „Złotym Krzyżem Zasługi” uhonorowany został ks. kanonik Emil Ilków – budowniczy parafii i jej pierwszy proboszcz. „Brązowym Krzyżem Zasługi” odznaczeni zostali: Ziemowit Grzebielucha, Adam Wyszyński, Tadeusz Kucharski, Jan Kubica oraz Stanisław Fryda. Medale Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymali natomiast pracownicy samorządowi Gminy Siewierz: Joanna Trzcionka, Edyta Korzus, Damian Dawczyński oraz Łukasz Matyja. Odznakami honorowymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” nagrodzono rolników z terenu naszej gminy: Jadwigę Srokę z Brudzowic, Małgorzatę Uchnast z Dziewek, Dariusza Małotę z Żelisławic, Sławomira Gocyłę z Żelisławic.

   Podczas dożynek gminnych nagrodzono również twórców pięknych wieńców dożynkowych, wyłonionych w konkursie w dziedzinie kultury i sztuki „Na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Fundatorami nagród konkursowych byli Diecezja Sosnowiecka oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu.

   Wyczekiwanym przez wszystkich uczestników dożynek punktem uroczystości był koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który w niezwykłym programie „A to Polska właśnie” zaprezentował tradycyjne polskie tańce ludowe i popularne w różnych regionach pieśni, w tym utwór „od Siewierza jechał wóz…”. Wydarzenie uwieńczył koncert Grupy wokalnej „Sonitus” oraz zabawa taneczna.

    Organizatorzy Dożynek diecezjalnych w Siewierzu składają serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc finansową sponsorom i darczyńcom, którymi byli: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "DOLOMIT" Kopalnia "Ząbkowice" S.A. z Dąbrowy Górniczej, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina, TRIBAG S.A. z Siewierza, AZI-BUD Sp. z o.o. z Będzina, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG Kopalnia Dolomitu "Podleśna" z Żelisławic, Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Bara Jacek z Boguchwałowic, Górnicze Zakłady Dolomitowe z Siewierza, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "FABET" Adam Flak z Siewierza, TOPCON POLSKA Sp. z o.o. z Siewierza oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha.


źródło: www.siewierz.pl
foto: UMiG Siewierz
foto: MGCKSiT Siewierz