Folkloriada Jurajska

5 sierpnia br. Zespoły Śpiewacze z Brudzowic i Żelisławic wystąpiły podczas IX Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Żarkach Letnisko, organizowanego w ramach XI Folkloriady Jurajskiej. Oba zespoły zaprezentowały rodzimy folklor  ze szczególnym uwzględnieniem autentyczności repertuaru, stylu śpiewania oraz lokalnej gwary. Folkloriada ściągnęła do Żarek Letnisko zespoły z całej Polski, zatem była to bardzo dobra okazja do promocji folkloru ziemi siewierskiej przed tak szerokim gronem odbiorców.