Wakacje z MGCKSiT

Tegoroczne Wakacje 2017, przeprowadzone przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Brudzowicach oraz Kafejkę Internetową i Świetlicę Wiejską w Leśniakach, odbywały się w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której celem było zaproponowanie dzieciom aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

     W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu w lipcu przeprowadzone zostały zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Gminy Siewierz. Dzieci swoją wakacyjną przygodę rozpoczęły od zajęć sportowo-ruchowych. Instruktor zajęć przygotował wiele zabaw i zadań sportowych, z którymi zmierzyli się nasi najmłodsi, m.in. gra w boule, palanta, unihokeja, siatkówkę oraz koszykówkę. Nie zabrakło rywalizacji na bieżni, oraz tak popularnej u nas piłki nożnej. Ponadto uczestnicy zajęć brali udział
w „podchodach”, podczas których musieli wykonać wiele ciekawych zadań. Poprzez zajęcia sportowe uczyli się gry zespołowej, zdyscyplinowania, rywalizacji, a także zasad fair-play. Wspólna zabawa stanowiła okazję do zawarcia nowych znajomości, które być może przerodzą się w przyszłości w trwałe przyjaźnie.

Z wielką pasją i zaangażowaniem dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno-technicznych, które odbyły się w drugim tygodniu wakacji. Instruktorka przygotowała interesujące zadania dla małych plastyków, pokazując krok po kroku sposób ich wykonania. Dzieci tworzyły różnorodne papierowe prace przestrzenne, m.in. rakiety kosmiczne, które dzięki ciekawej konstrukcji wznosiły się w górę, kukiełkę liska którą można było poruszać. Bardzo trudnym zadaniem okazało się stworzenie portretu (w skali 1:1) swojego kolegi z zajęć. Ponadto dzieci przygotowały kolorowy piasek, z którego wysypywały kolorowe motyle i dinozaury. Ekscytującym zadaniem okazało się także zespołowe wykonanie dużych rozmiarów widokówki pn. „Moje wymarzone Wakacje”. W trakcie całego tygodnia zajęć instruktor wskazywał uczestnikom, jak ważna jest praca w grupie i jakie korzyści wynikają
z dobrej współpracy. Prace wykonane przez dzieci można oglądać przez okres wakacji w holu głównym Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.

W trzecim tygodniu, na przygotowanych zajęciach wokalnych nasi milusińscy mogli dać upust swojej wrażliwości i możliwościom wokalnym. Na zajęciach można było doskonalić swoje umiejętności głosowe. Dzięki ciekawym i rytmicznym piosenkom przygotowanym przez prowadzącego, zajęcia dostarczyły wiele radości zarówno tym najmłodszym, jak i starszym uczestnikom.

W ostatnim tygodniu odbyły się zajęcia taneczno–ruchowe. Najmłodsi wspólnie
z instruktorką szlifowali swoje umiejętności taneczne. Układy zaproponowane przez prowadzącą bardzo przypadły tancerzom do gustu. Zarówno ci najmłodsi jak i ci starsi mogli dać upust niezmierzonej energii. Wszechstronność zajęć oraz miła atmosfera zachęcała do wspólnej zabawy,
a przede wszystkim dawała możliwość rozsądnego spędzania czasu wolnego i uczyła, że posiadanie hobby jest ważnym elementem życia codziennego.

W tym roku oferta wakacyjna poszerzona została o dodatkowe jednodniowe warsztaty. Dzieci i młodzież, mieli okazję wziąć udział w warsztatach „Kwadratowy Świat”, podczas których tworzyli postacie oraz zwierzaki z klocków i kołków, a także w warsztatach „Dwórki
i Rycerze”, gdzie chłopcy robili miecze, a dziewczynki wykonywały toczki dam dworu.

 

W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Brudzowicach w pierwszym tygodniu odbywały się gry i zabawy ruchowe. Dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych, mogąc się w ten sposób lepiej poznać. Uczestnicy pracowali również w grupach, tworząc wspólny plan porannych ćwiczeń gimnastycznych.

            W trakcie drugiego tygodnia wakacji odbywały się zajęcia plastyczno-techniczne. Dzieci chętnie rysowały i kolorowały swoje ulubione postacie z bajek oraz robiły różnego rodzaju wycinanki. W czwartek 13 lipca, do Centrum przyjechał Ratownik Medyczny – pan Artur Las, który przeprowadził dla dzieci podstawowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy nauczyli się przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, a także dowiedzieli się, w jaki sposób należy unieruchomić złamaną kończynę, do czego służy koc termiczny oraz kołnierz ortopedyczny stabilizujący. Dzieci mogły również zobaczyć wyposażenie torby medycznej (PSPR1), a nabyte umiejętności przećwiczyły na specjalistycznym sprzęcie (fantomie). Kolejnego dnia, tj. 14 lipca odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2017”. Dzieci stworzyły przepiękne prace plastyczne, które stanowią atrakcyjną ozdobę Centrum w Brudzowicach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki z logiem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

            Trzeci tydzień zajęć wakacyjnych był tygodniem aktywnym, ponieważ odbywały się zajęcia sportowe. Dzieci chętnie ćwiczyły na siłowni, grały w badmintona, a także w piłkę. We wtorek, 18 lipca w zajęciach uczestniczył pan Jan Bańka – Radny Rady Miejskiej w Siewierzu, który czytał dzieciom piękne bajki. Tydzień sportowy zakończył się emocjonującym turniejem bilardowym.

Ostatni tydzień był tygodniem zabaw ruchowych i gier stolikowych. Dzieci chętnie rywalizowały ze sobą podczas grania w gry planszowe, mogąc w ten sposób ćwiczyć pamięć oraz doskonalić swoją wiedzę. Ponadto odwiedzający Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Brudzowicach mogli korzystać z komputerów, a także rozwiązywać quizy wiedzy o zdrowiu, bezpieczeństwie, jak również wiedzy o Polsce. Wszystkie zajęcia odbywały się w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Dzieci w trakcie krótkich pogadanek dowiadywały się, w jaki sposób bezpiecznie się bawić i spędzać wolny czas, a także poznały numery alarmowe, które są przydatne w przypadku zagrożenia/niebezpieczeństwa.

 

 Podczas tegorocznych wakacji Świetlica Wiejska i Kafejka Internetowa w Leśniakach przygotowała różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” oraz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  Organizowane zajęcia oraz konkurencje sportowe miały na celu wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci z wykorzystaniem zabaw i zadań, wdrażanie do rywalizacji zespołowej – nabywanie odporności emocjonalnej, pokonywanie bariery przedszkole – szkoła, integracji i zdobywania umiejętności pracy zespołowej. Ważnym elementem wspólnej zabawy było znalezienie w uprawianiu sportu alternatywy dla zachowań antyspołecznych takich jak: wandalizm, sprzedaż i zażywanie narkotyków i alkoholu, zastraszanie, przemoc siłowa oraz słowna.

Wakacje w Kafejce rozpoczęły się od tygodnia sportowego. Na świeżym powietrzu dzieci brały udział w takich konkurencjach jak: rzuty do kosza i koszyka, strzały do bramki, rzuty do paszczy lwa, bieg z gazetą, rzut do celu gazetą, ścieżka zdrowia, zabawa w klasy,
w państwa miasta oraz zabawa kto ma więcej piegów. W kolejnym tygodniu odbywały się zajęcia plastyczno–techniczne, na których wykonywane były następujące prace: lisek na bazie rolki z papieru toaletowego, integracyjna praca plastyczna wykonana w grupach - kolorowanie farbami, lepienie z plasteliny, ruchoma rakieta z papieru, malowanie rysunków kolorową solą, trójwymiarowy kubek wakacyjny, krokodyl z papieru, kolorowanie obrazków pisakami.

 W ramach Klubu Czasu Wolnego (w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Brudzowicach oraz Świetlicy Wiejskiej i Kafejce Internetowej w Leśniakach) przez okres wakacji, można było zagrać w bilard, tenis stołowy, skorzystać ze sprzętu sportowego, pograć w gry planszowe.