Siewierski folklor...

 Kultura ludowa jest ważną częścią kultury ziemi siewierskiej. Jest spuścizną po przodkach i dziedzictwem, które ma historyczne znaczenie w życiu społeczności lokalnej. Jest bogactwem różnorodności i piękna. Przejawia się ona między innymi w: muzyce, tańcu, śpiewie, poezji, zwyczajach i obrzędach, które są nadal kultywowane przez mieszkańców gminy Siewierz.

W niedzielę 4 czerwca Zespół Śpiewaczy Brudzowice uczestniczył w Szczekocińskim Festiwalu Folkloru i Rękodzieła. Wydarzenie odbyło się w ramach Dni Szczekocin, a udział w nim wzięli wykonawcy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz gmin ościennych. Festiwal ten jest okazją do wymiany doświadczeń przez twórców ludowych, muzyków, śpiewaków i zespoły folklorystyczne. Zgodnie z regulaminem Zespół Śpiewaczy Brudzowice zaprezentował program artystyczny wywodzący się z tradycji kultury zagłębiowskiej, w którym pokazał swoje umiejętności nabyte od starszego pokolenia. W kategorii zespoły z akompaniamentem otrzymał WYRÓŻNIENIE.

W sobotnie popołudnie 24 czerwca na placu przy budynku Ośrodka Kultury w Preczowie po raz czternasty odbył się Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych. W Festiwalu, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wzięło udział 30 wykonawców. Pośród występujących artystów, wspaniale zaprezentowały się nasze rodzime zespoły śpiewacze: „Podwarpianki” i „Wojkowianki”, które zachwyciły także pięknie wykonanymi wiankami. Tradycyjnie po przesłuchaniach konkursowych rozbawione zespoły z pochodniami i śpiewem na ustach, w kolorowym korowodzie udały się nad rzekę, by puścić wianki.